FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मोटरसाईकल खरीदको लागि क्याटलग/ब्रोसर पेश गर्ने आव्हानको सूचना

०७८/७९ 09/21/2021 - 12:15 PDF icon Technical Specification of Motorcycle-converted.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ 07/08/2021 - 22:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ 06/13/2021 - 20:12 PDF icon aasaye.pdf

रोशी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको बिक्री तथा निकाशी शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 06/07/2021 - 06:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 05/25/2021 - 15:11

मोटरसाईकल खरिदको लागि क्याटलग पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 04/16/2021 - 12:06 PDF icon Napa 3x9.pdf, PDF icon jpg2pdf (45).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ 03/26/2021 - 19:43

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ 03/25/2021 - 11:15

बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 02/17/2021 - 12:04 PDF icon 4x9cc_roshi gaupalika (1).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ 02/03/2021 - 20:32