FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 09/21/2020 - 11:46

शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 09/21/2020 - 10:05 PDF icon notice number 5.pdf

शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 09/21/2020 - 10:04 PDF icon 5x16cc_roshi gaupalika_janasawal.pdf

शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 09/21/2020 - 10:04 PDF icon सूचना औधोगिक ग्राम र माम्ती सडक.pdf

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 09/02/2020 - 16:13

प्रारम्भिक बातावरणिय परिक्षण कार्यको लागि राय सुझाब सम्बन्धी सार्बजनिक सुचना ।

७५/७६ 06/21/2020 - 14:18

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/12/2020 - 12:05 PDF icon health 2.pdf

बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/12/2020 - 12:02 PDF icon health.pdf

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/19/2020 - 15:22 PDF icon suchana .pdf

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 12/30/2019 - 14:59 PDF icon सूचना सोलार.pdf