FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/७९ 02/04/2022 - 12:18

बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

०७८/७९ 01/07/2022 - 13:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/७९ 01/06/2022 - 13:38

बोलपत्र आव्हानको सूचना

०७८/७९ 11/29/2021 - 19:46 PDF icon CamScanner 11-28-2021 15.19.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना

०७८/७९ 11/29/2021 - 19:45

बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

०७८/७९ 10/27/2021 - 15:35 PDF icon Specifications.pdf

मोटरसाईकल खरीदको लागि क्याटलग/ब्रोसर पेश गर्ने आव्हानको सूचना

०७८/७९ 09/21/2021 - 12:15 PDF icon Technical Specification of Motorcycle-converted.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ 07/08/2021 - 22:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७७/७८ 06/13/2021 - 20:12 PDF icon aasaye.pdf

रोशी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको बिक्री तथा निकाशी शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 06/07/2021 - 06:34