FAQs Complain Problems

गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगती प्रतिवेदन तथा नयाँ आ ब को कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हुँदै ।