FAQs Complain Problems

नयाँ किरण विद्युत सहकारी संस्था लि.को अनुमति खारेज भई सहकारीलाई अन्तिम खारेजी गर्ने भएकोले बक्यौता, दायित्व भुक्तानी, जिम्मेवारी हस्ताण्तरण सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: