ईलाका प्रहरि कार्यालय, मंगलटार

Address: 
रोशी, ९ , मंगलटार
Phone Number: 
९८५१२८५४००