पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
युबराज अाचार्य प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत 9845108566
कृष्ण प्रसाद बस्याल प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत 9841344795
प्रविण कोईराला शाखा अधिकृत प्रशासन 9851058217
गुणराज राई लेखापाल लेखा 9851215977
डम्बरु दाहाल कार्यकारी अधिकृत 9813937508