ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वाल संरक्षण कोष कार्यविधि ७६/७७ 12/16/2019 - 15:47 PDF icon वाल संरक्षण कोष कार्यविधि ०७६.pdf
सुशासन निति ७६/७७ 12/16/2019 - 15:45 PDF icon susaasan niti.pdf
जलस्रोत कार्यविधि ७६/७७ 12/16/2019 - 15:44 PDF icon jalshrot karyabidhi.pdf
आर्थिक ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 06/10/2019 - 16:25 PDF icon aarthik.pdf
विनियोजन ऐन ७४/७५ 04/07/2019 - 11:17 PDF icon biniyojan.pdf
रोशी गाउँ कार्यपालोकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि ७४/७५ 01/18/2019 - 11:12 PDF icon Nagarpalika pramanikaran (Modified) Act 2074.2.22.pdf
गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावलि ७४/७५ 01/18/2019 - 11:10 PDF icon Gaunpalikako Namuna Karyasampadan Niyamawali (1).pdf
रोशी गाउँपालिकाको वैठक संचालन कार्यविधी ७४/७५ 01/18/2019 - 11:09 PDF icon Finalबैठक संचालन कार्यविधि.pdf
रोशी गाउँपालिकाको राजपत्र ७४/७५ 01/18/2019 - 11:07 PDF icon final rajpatra.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित) ७४/७५ 05/10/2018 - 13:06 PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित).pdf

Pages