कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
डम्बरु दाहाल प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत 9851201937
प्रकाश पौड्याल सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा prakashpaudyal2049@gmail.com 9849093483
आनन्द यादब इन्जिनियर aanandyadav42@gmail.com 9815795364
निर्मल तामाङ इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख ९८४३०७१४६५
राम तामाङ शाखा अधिकृत शिक्षा
महेश सुनवार सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
भेषराज चन्द खरिदार जिन्सि तथा दर्ता चलानि ९८६०८००४१९
राम लामा खरिदार योजना 9841274325
राजन श्रेष्ठ सूचना अधिकारी प्रशासन 975007127
विशाल ठकुरी कम्प्युटर अपरेटर 9860467455
पेमा लामा कम्प्युटर अपरेटर लेखा 9860336297
गंगालाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य शाखा संयोजक स्वास्थ्य ९८५१०८१७९१
दिलरत्न शाक्य स्वास्थ्य शाखा सह-संयोजक स्वास्थ्य ९८४९६९४५७९
खेमराज वाग्ले कृषि शाखा प्रमुख कृषि ९८४६३०५१०२
जय वाईबा प्राविधिक सहायक शिक्षा 9849346722
रघुनि शाह प्राविधिक सहायक पशू पंछि शाखा 9851010193
निर्मला कार्कि सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला विकास ९८४१५२०८००
धनवीर तामाङ प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन