सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/12/2020 - 12:05 PDF icon health 2.pdf

बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/12/2020 - 12:02 PDF icon health.pdf

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/19/2020 - 15:22 PDF icon suchana .pdf

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 12/30/2019 - 14:59 PDF icon सूचना सोलार.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 11/17/2019 - 12:37 PDF icon tender.pdf

आन्तरीक आय ठेक्काको प्रस्ताबनापत्र

७६/७७ 10/02/2019 - 09:05 PDF icon bidding document -final.pdf

Invitation for bids for construction of ward Building

७६/७७ 10/02/2019 - 08:58 PDF icon Invitation for Bids - Copy.pdf

Invitation for sealed quotation for pipe

७६/७७ 09/10/2019 - 11:27 PDF icon Invitation for Quotations for pipe.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७५/७६ 05/16/2019 - 15:57

क्याटलग/ब्रोसर विधिबाट 4WD Hardtop Jeep खरिद सम्बन्धि शिलबन्दि आब्हान

७५/७६ 01/22/2019 - 11:27 PDF icon combinepdf.pdf

Pages