सामुदायिक बिध्यालयमा पठनपाठन सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: